การประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท คือการเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารแปรรูปที่ทำจากเนื้อสุกร อาหารทะเลแปรรูป อาหารขบเคี้ยวที่ทำจากเนื้อสุกร อาหารแช่แข็งพร้อมรับประทาน การทำฟาร์มและจัดจำหน่ายสุกรพันธุ์และสุกรขุน และการทำร้านอาหารประเภท quick-service restaurants โดยผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทจะเป็นการวางจำหน่ายภายในประเทศเป็นส่วนใหญ่ โดยส่งออกเป็นบางส่วนเพื่อสนองความต้องการผลิตภัณฑ์อาหารไทยแบบสำเร็จรูปที่มีสูงขึ้นในต่างประเทศ

 

ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

SORKON
65.25
เปลี่ยนแปลง -   ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)  -
%เปลี่ยนแปลง  -%   มูลค่า ('000 บาท)  0
ปรับปรุงเมื่อ: 24 กรกฎาคม 2560 15:21

การประชุมผู้ถือหุ้น


 • หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
  ครั้งที่ 22/2559
 •  PDF (1.85 MB)
 • หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
  ครั้งที่ 21/2558
 •  PDF (1.25 MB)
 

การซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน


 • หนังสือแจ้งการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว
 •  PDF (362 KB)
 • แจ้งสิทธิการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนของบริษัท
 •  PDF (358 KB)
 
กลับสู่ด้านบน